Borås

Badplatser i

Borås kommun

Alidebergsbadet i Borås

Tempererat friluftsbad intill Borås Simarena, öppet juni-augusti. Badet har 50 meters bassäng, hopp-bassäng, plaskbassäng och stora gräsytor.

Almenäs Kommunala badplats är en mycket uppskattad och välbesökt badplats. Badplatsen ligger vid Öresjös södra strand, knappt fem kilometer från Borås ...

Asklanda badplats i Fristad

Asklanda kommunala badplats ligger vid Öresjös norra strand i de västra delarna av Fristad samhälle. Här finns en sandstrand samt några mindre gräsytor i...

Bogryd badplats i Bogryd

Bogryds kommunala badplats ligger strax sydost om Bogryds samhälle. Här finns en liten sandstrand, stora gräsytor och en brygga. Vid badplatsen finns även e...

Simanlägging för träning, tävling och motion.

Buastrand badplats i Seglora

Buastrands kommunala badplats ligger i nordöstra delen av Stora Hålsjön, några kilometer nordväst om Rydal. Här finns en lång sandstrand samt en brygga. ...

Byttorp kolbränningen badplats i Borås

Byttorps kommunala badplats ligger på södra sidan av sjön Kolbränningen. Här finns en liten gräsmatta, en liten sandstrand samt en brygga. Intill badplats...

Foto: Herraniemi, CC0
Dalsjön badplats i Dalsjöfors

Dalsjöns kommunala badplats ligger i Dalsjöns norra ände, i de östra delarna av Dalsjöfors samhälle. Här finns en liten sandstrand, en brygga samt en sto...

Frufällan badplats i Frufällan

Frufällans kommunala badplats är en liten badplats mitt inne i tätorten Frufällan. Badplatsen ligger vid Öresjös östra strand. Här finns en brygga samt ...