Forshyttans badplats

682 91 Alstern

GPS-koordinater

59.732129, 13.882192

Badplatsen har en brygga och är relativt långgrund. Här finns även omklädningsrum.