Älgsjöns badplats

Älgsjön

610 11 Grytgöl

GPS-koordinater

58.852165, 15.565095

Stora gräsytor och en smal sandstrand som sträcker sig långt längs med sjön, bredden på stranden varierar beroende på vattennivån. Älgsjön värms snabbt upp på grund av att den är mycket långgrund och har sandbotten. Det finns gott om parkeringsmöjligheter.