Limön

Limön

Limön

GPS-koordinater

60.716400, 17.341900

7.0°

Avläst kl 12:00

Limön är en idyllisk sommarö utanför Gävles kust. Här finns badplatser vid badviken/tärnviken, Scoutviken och Kalkudden. På ön finns även ett sommarcafé, gästbåtsbrygga och toaletter. Limöbåten har även sin angöringsplats på ön.