Plaskis

Älvsborgsplan 5-6

414 71 Göteborg

GPS-koordinater

57.685578, 11.919925

Konstgjord grund bassäng vid Älvsborgsplan i stadsdelen Kungsladugård i Göteborg. Plaskdammen är 20-45 cm djup och cirka 50x30 meter stor.