Store erte

1792 Tistedal

GPS-koordinater

59.134610, 11.541410

Vattnet delas i två av riksvägen och det finns badplatser på bägge sidor om vägen. Sandstrand strax norr om vägen annars är det berghäll.