Luhrsjöbadet

Luhrsjövägen

280 23 Hästveda

GPS-koordinater

56.270853, 13.893235

Badplatsen är handikappanpassad och det finns flera olika bryggor och hopptorn. Underlaget är både gräs och sand och det finns en toalettbyggnad som städas regelbundet.