Romesjöns badplats

442 91 Romelanda

GPS-koordinater

57.936173, 12.000017

Badplatsen har flytbrygga, omklädningshytt, grillplats och bänkar.