Annesjöns badplats

Annesjövägen

443 40 Gråbo

GPS-koordinater

57.855953, 12.272537

Flytbryggor, sopkärl och torrtoalett. Stranden består av sand och berg. Sjöbotten består av sand och dy.