Stighultsbadet

340 13 Hamneda

GPS-koordinater

56.626254, 13.811846