Segevångsbadet

Segesvängen 1

212 27 Malmö

GPS-koordinater

55.618139, 13.065142

50-metersbassäng med 8 banor, en undervisningsbassäng och en plaskdamm för de minsta.