Lille hindesjöns badplats

Skoghultsvägen

380 44 Alsterbro

GPS-koordinater

56.976150, 15.867916

Liten badplats med brygga.