Masugnsdammen

Masugnsvägen

816 95 Åmotsbruk

GPS-koordinater

60.951219, 16.422466

Här finns även beachvolleyplan, och en naturstig runt dammen.