Ässundet badplats

Skävesund

705 97 Glanshammar

GPS-koordinater

59.283098, 15.411081

Badplats vid Ässundet mellan Äsön och fastlandet i Hjälmaren. Den ligger på en udde intill Korpens sommarservering. Här finns brygga som är anpassad för rullstolar, stora gräsytor, toalett och grillplats.