Åkershus badplats

661 91 Säffle

GPS-koordinater

58.896808, 13.250877

Längst ut på Värmlandsnäs finns denna badplatsen som är långgrund med sandbotten.