Hillingens badplats

733 91 Jugansbo

GPS-koordinater

60.016356, 16.668559

Bryggor och lekområde för de yngsta. Omklädningshytter, toalett, bord och stolar.