Rosersbergsbadet

Rosersbergs Badväg 130

195 95 Rosersberg

GPS-koordinater

59.571430, 17.851357

Utrustat med bryggor och en kemtoalett.