Järvabadet

Eggeby gård 2

163 62 Spånga

GPS-koordinater

59.397515, 17.920938

Badet har tre bassänger, en motionsbassäng, en undervisningsbassäng och en plaskpool.