Tärenäs badplats

Tärenäs Bellmansro 1

573 97 Tranås

GPS-koordinater

57.996242, 14.740576

Gräsytor och en lekplats i anslutning till badplatsen.