Kenbadet

Tolsum Åbo 1

610 41 Ringarum

GPS-koordinater

58.336821, 16.395366

Badplatsen har toalett, enklare omklädningsrum, bryggor, en liten sandstrand och klippor en bit ifrån bryggorna.