Nästabadet

331 95 Värnamo

GPS-koordinater

57.189377, 13.923416

Vattnet är långgrunt och badplatsen är barnvänlig.