Näsudden badplats

Näsudden 3

331 93 Värnamo

GPS-koordinater

57.196385, 14.138112

Badplats vid Hindsekind i sjön Hindsen. Här finns två vikar där en är grund och en är djup.