Vattentemperatur vid Vikingstrand

Vikingstrand

Badplats belägen i Helsingborg. Vattentemperaturen uppmättes till 14.5° fredag den 24 maj klockan 19:00.

14.7°

Högsta temperatur uppmättes den 21 maj.

1.5°

Lägsta temperatur uppmättes den 18 januari.

Badtemperaturer vid Vikingstrand under året