Vattentemperatur vid Mangenbaden

Mangenbaden

Badplats belägen i Molkom. Vattentemperaturen uppmättes till 3.3° måndag den 22 april klockan 21:13.

12.7°

Högsta temperatur uppmättes den 9 april.

-12.2°

Lägsta temperatur uppmättes den 15 januari.

Badtemperaturer vid Mangenbaden under året