Vattentemperatur vid Kabbo badplats

Kabbo badplats

Badplats belägen i Dalskog. Vattentemperaturen uppmättes till -0.5° måndag den 26 februari klockan 21:00.

6.1°

Högsta temperatur uppmättes den 16 februari.

-16.0°

Lägsta temperatur uppmättes den 6 januari.

Badtemperaturer vid Kabbo badplats under året