Vattentemperatur vid Sundseruds badplats

Sundseruds badplats

Badplats belägen i Åsensbruk. Vattentemperaturen uppmättes till 18.6° torsdag den 30 maj klockan 18:00.

22.1°

Högsta temperatur uppmättes den 14 maj.

-16.3°

Lägsta temperatur uppmättes den 6 januari.

Badtemperaturer vid Sundseruds badplats under året