Sandstaden

Sandstaden Badplats

360 47 Värends Nöbbele

GPS-koordinater

56.744374, 15.063564

Flytbrygga, toalett, omklädningsrum och camping med 5-7 platser. Här finns även vindskydd, grillplatser och stora gräsytor för tält.