Vetlanda

Badplatser i

Vetlanda kommun

Bjädesjöbadet i Myresjö

Bjädesjösjön vid Bjädesjö säteri i Myresjö socken.

Holmasjön badplats i Vetlanda

Holmasjön vid Lammåsa i Alseda socken.

Karlsjösjön i Vetlanda

Karlsjösjön vid Karlsjö säteri i Alseda socken.

Klockesjöbadet i Örken

Här finns flytbrygga med hopptorn. I närheten finns även volleyboll- och fotbollsplan.